Anunțuri


 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  Anunt concurs expert asistent

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de expert, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul proiecte și relații internaționale.
  Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 01.02.2016, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
  Înscrierea la concurs se va face până la data de 19.01.2016, la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti.
  Selecția dosarelor de concurs se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

  Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul instituției www.crfb.ro sau la telefon 021 312.52.26 .

  Fişiere disponibile: 
 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  Anunt concurs post temporar vacant

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie temporar vacantă de expert, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul proiecte și relații internaționale.

  Fişiere disponibile: 
 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  Anunt recrutare formator Mediator social Medgidia

  CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti) Beneficiar al proiectului „M.A.I. - Măsuri active şi inovative de ocupare pentru şomeri”, POSDRU/183/5.1/S/153373, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, lansează un proces de recrutare şi selecţie pentru ocuparea poziţiei de „Trainer curs specializare - Formator” pentru programul de formare profesională tip specializare în ocupaţia „Mediator social” organizat în cadrul acestui proiect.

  Programul cu o durată de 40 ore (10 ore pregătire teoretică şi 30 ore pregătire practică) se va desfăşura în Municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, în luna octombrie 2015 şi se adresează unui grup ţintă alcătuit din şomeri, în special de lungă durată, tineri şi femei, absolvenţi de studii superioare.

  Pentru desfăşurarea programului se solicită 1 Trainer curs specializare - Formator Mediator social
  Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 5 octombrie 2015, ora 15:00.

  Documentele vor fi transmise la adresa de e-mail florentina.hera@crfb.ro sau prin poştă la sediul CRFCAPL Bucureşti din str. Occidentului nr. 14, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010983.

 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SEMINARUL DE INFORMARE PROFESIONALA

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Admnistrația Publică Locală București (C.R.F.C.A.P.L.B.), instituţie cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică şi S.C. Masters Advisory S.R.L., partener de formare C.R.F.C.A.P.L.B. în activitatea de formare a personalului din administraţia publică, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la seminarul de informare profesională organizat în perioada 20.10.2015.

  Tags: 
  Fişiere disponibile: 
 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  Anunt recrutare formatori Lucrator social Rodna

  CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti) Beneficiar al proiectului „M.A.I. - Măsuri active şi inovative de ocupare pentru şomeri”, POSDRU/183/5.1/S/153373, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, lansează un proces de recrutare şi selecţie pentru ocuparea poziţiei de „Trainer curs specializare - Formator” pentru programul de formare profesională tip specializare în ocupaţia „Lucrător social” organizat în cadrul acestui proiect. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 28 septembrie 2015, ora 15:00.

 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  Anunt recrutare formatori Slobozia

  CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, Beneficiar al proiectului „Şanse egale şi profesionalism!”, POSDRU/147/6.3/G/126286, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, lansează un proces de selecţie pentru ocuparea poziţiilor de „Formator - Trainer iniţiere” în cadrul programelor de formare profesională organizate în perioada septembrie-octombrie 2015. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 21 septembrie 2015, ora 15:00.

Pagini