Anunțuri


 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  Anunt recrutare formatori Giurgiu

  CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, Beneficiar al proiectului „Şanse egale şi profesionalism!”, POSDRU/147/6.3/G/126286, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, lansează un proces de selecţie pentru ocuparea poziţiilor de „Formator - Trainer iniţiere” în cadrul programelor de formare profesională organizate în perioada septembrie-octombrie 2015. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 21 septembrie 2015, ora 15:00.

 • imaginea utilizatorului admin

  ANUNT RECRUTARE FORMATORI - septembrie 2015

  CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti) Beneficiar al proiectului "M.A.I. - Masuri active şi inovative de ocupare pentru şomeri ", POSDRUlI 83 /5. I/S/ 153373, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 , Axa prioritară: 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare", lansează un proces de recrutare şi selecţie pentru ocuparea poziţiei de "Trainer curs specializare - Formator" pentru programul de formare profesională tip specializare în ocupaţia "Lucrător social" organizat în cadrul acestui proiect. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 15 septembrie 2015, ora 15:00

 • imaginea utilizatorului admin

  Anunţ recrutare formatori

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti lansează un proces de recrutare şi selecţie pentru ocuparea poziţiei de "Trainer curs calificare - Formator pentru partea practică" pentru programul de formare profesională tip calificare în ocupaţia "Îngrijitoare copii".

 • imaginea utilizatorului admin

  ANUNŢ RECRUTARE FORMATORI

  CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICA. LOCALA. BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti), beneficiar al proiectului "Măsuri active şi inovative de ocupare pentru şomeri", POSDRU cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara:
  5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare", lansează un proces de recrutare şi selecţie pentru ocuparea poziţiilor de "Formatori" pentru programul de formare profesională tip calificare în ocupaţia "Ingrijitoare copii" organizat în cadrul acestui proiect.

 • imaginea utilizatorului admin

  Anunţ recrutare formatori

  Formator - Trainer iniţiere - pentru urmatoarele programe de formare profesională de iniţiere care au ca grup tinta femei provenind din toate categoriile de medii sociale cu predilecţie din cele cu grad Inalt de excluziune sociaIă din Regiunea Sud Muntenia

 • imaginea utilizatorului admin

  COMUNICARE privind rezultatul procedurii de evaluare „Șanse egale și profesionalism!”

  COMUNICARE privind rezultatul procedurii de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii de formare profesională, cod CPV: 80530000-8, în cadrul proiectului „Șanse egale și profesionalism!”, ID POSDRU 147/6.3/G/126286

Pagini