A N U N Ț EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 29. August 2016 - 12:06

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 29 septembrie 2016, ora 1000.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 9 septembrie 2016.
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Fişiere disponibile: