COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ, CIRCUITUL ŞI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

imaginea utilizatorului admin
actualizat: 18. August 2015 - 23:45

Descriere curs: Comunicarea ca instrument general de dezvoltare personală şi organizațională: - Comunicarea – delimitări conceptuale. Definiție și forme de comunicare (scrisă, verbală, nonverbală; internă și externă; formală și informală; pe orizontală și verticală etc.); - Structura procesului de comunicare; - Modele de comunicare; Comunicarea interpersonală: - Barierele în comunicarea interpersonală şi strategii de depășire a acestora; - Stiluri de management al conflictelor interpersonale la locul de muncă; Rolul comunicării în management. Comunicarea ca activitate strategică: - Stiluri de conducere și stiluri de comunicare; - Strategii de gestionare a conflictelor la nivel interpersonal și managerial; - Comunicarea internă în caz de criză organizațională și de imagine; - Comunicarea în situații de schimbare organizațională; Comunicare externă în cadrul organizației: - Definirea publicului; - Stabilirea obiectivelor de comunicare; - Elaborarea de planuri și strategii de comunicare internă și/sau externă; - Evaluarea succesului strategiei de comunicare; - Rețele de comunicare formală și informală; - Comunicarea în grupuri mici. Tactici și instrumente de comunicare: - Tactici ale comunicării scrise (monitorizarea de presă, comunicatul de presă, invitație, e-mail); - Tactici ale comunicării orale. Tehnici de redactare și susținere a unui discurs; - Tactici ale comunicării electronice (grupuri de discuții, social media); - Organizarea conferințelor de presă. Asigurarea comunicării în cadrul proiectelor cu finanțare externă: - Reguli de identitate vizuală; - Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare și promovare a proiectului.