ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 2. August 2016 - 8:44

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 10 februarie 2016, ora 1000.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 1 februarie 2016.
Relatii suplimentare se pot obtine pe site-ul institutiei www.crfb.ro sau la telefon 021 312.52.26 .