INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SEMINARUL DE INFORMARE PROFESIONALA NOUTĂȚI ÎN PROGRAMELE DE PERFECȚIONARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR PENTRU RESURSE UMANE FINANȚATE PRIN POCA 2014 - 2020

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 2. Februarie 2016 - 13:43

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Admnistrația Publică Locală București (C.R.F.C.A.P.L.B.), instituţie cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică şi S.C. Masters Advisory S.R.L., partener C.R.F.C.A.P.L.B. în activitatea de formare a personalului din administraţia publică, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la seminarul de informare profesională NOUTĂȚI ÎN PROGRAMELE DE PERFECȚIONARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR FINANȚATE PRIN POCA 2014 – 2020 organizat în data de 24.03.2016.

Tags: 
Fişiere disponibile: