site-uri Proiecte

actualizat: 5. Octombrie 2016 - 8:26

crossborder-education.eu


   Proiectul „Educatie la nivel de regiune - Cooperare transfrontaliera si crearea de retele de invatare pe tot parcursul vietii in regiunea Calarasi - Silistra - Constanta”, Cod: MIS-ETC 219 a fost cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007 - 2013, Axa prioritara nr. 3 „Dezvoltarea economica si coeziunea sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei”, Domeniul major de intervenție 2 „Cooperare in vederea dezvoltarii resurselor umane - dezvoltarea reunita a competentelor si a cunostintelor”.

   Obiectivul general al proiectului a fost incurajarea cooperarii si schimburilor intre cele trei institutii de educatie pentru a concepe si a implementa programe bilingve comune, care dezvolta resursele umane din zona Constanta-Calarasi-Silistra.
In cadrul proiectului s-a creat o retea pentru schimb de experienta profesionala, s-au organizat 3 module educationale, s-au organizat cursuri de limba bulgara, romana si politici europene, iar studentii au fost incurajati sa-si dezvolte noi afaceri.
www.jobformas.ro


   Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU întrucât promovează măsuri active de ocupare, furnizează programe de formare continuă specifice domeniului administraţiei şi serviciilor locale şi ofera oportunităti de angajare pentru grupul ţintă, prin modernizarea managementului Resurselor Umane în domeniul administraţiei şi serviciilor publice.
www.sifas.ro


   Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la educaţie pentru sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii prin oferirea unor servicii integrate de formare pentru asistenţa socială acordată persoanelor vulnerabile în regiunea Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 6 "Promovarea Incluziunii Sociale", Domeniul major de intervenţie: 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".
www.seprof.ro


   Proiectul propus are ca grup tinta vizat 450 femei provenind din toate categoriile de medii sociale cu predilectie din cele cu grad inalt de excluziune sociala dintre care 280 vor fi integrate in programe de calificare/recalificare iar 170 vor participa la programe de initiere in competente antreprenoriale, limba engleza si TIC si vor fi asistate si informate in vederea initierii de noi afaceri. Dintre acestea ne propunem ca cel putin 5.29% din participantele la cursurile de antreprenoriat sa devina antreprenoare.