carieră

imaginea utilizatorului Adrian Greger

ANUNȚ RECRUTARE EXPERT ASISTENT

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de expert, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul proiecte și relații internaționale.
Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 19.05.2017, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

A N U N Ț EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 29 septembrie 2016, ora 1000.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 9 septembrie 2016.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

ANUNȚ CONCURS EXPERT SUPERIOR

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul achiziții publice, IT și administrativ.
Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 26.08.2016, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 10 februarie 2016, ora 1000.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 1 februarie 2016.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

Anunt concurs expert asistent

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de expert, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul proiecte și relații internaționale.
Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 01.02.2016, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

Anunt concurs post temporar vacant

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie temporar vacantă de expert, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul proiecte și relații internaționale.

imaginea utilizatorului admin

Anunt concurs promovare grad superior

Anunt concurs promovare grad superior.

Subscribe to RSS - carieră