anunţuri

imaginea utilizatorului Adrian Greger

ANUNȚ RECRUTARE EXPERT ASISTENT

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de expert, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul proiecte și relații internaționale.
Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 19.05.2017, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

A N U N Ț EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 29 septembrie 2016, ora 1000.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 9 septembrie 2016.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

ANUNȚ CONCURS EXPERT SUPERIOR

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul achiziții publice, IT și administrativ.
Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 26.08.2016, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

imaginea utilizatorului admin

COMUNICAT DE PRESĂ Guvernul României, parteneriat cu Consiliul Europei pentru promovarea bunelor practici din administraţia publică

imaginea utilizatorului Adrian Greger

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SEMINARUL DE INFORMARE PROFESIONALA NOUTĂȚI ÎN PROGRAMELE DE PERFECȚIONARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR PENTRU RESURSE UMANE FINANȚATE PRIN POCA 2014 - 2020

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Admnistrația Publică Locală București (C.R.F.C.A.P.L.B.), instituţie cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică şi S.C. Masters Advisory S.R.L., partener C.R.F.C.A.P.L.B. în activitatea de formare a personalului din administraţia publică, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la seminarul de informare profesională NOUTĂȚI ÎN PROGRAMELE DE PERFECȚIONARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR FINANȚATE PRIN POCA 2014 – 2020 organizat în data de 24.03.2016.

Tags: 
imaginea utilizatorului Adrian Greger

ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 10 februarie 2016, ora 1000.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 1 februarie 2016.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

Anunt concurs expert asistent

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de expert, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul proiecte și relații internaționale.
Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 01.02.2016, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

Anunt concurs post temporar vacant

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie temporar vacantă de expert, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul proiecte și relații internaționale.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

Anunt recrutare formator Mediator social Medgidia

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti) Beneficiar al proiectului „M.A.I.

imaginea utilizatorului Adrian Greger

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SEMINARUL DE INFORMARE PROFESIONALA

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Admnistrația Publică Locală București (C.R.F.C.A.P.L.B.), instituţie cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică şi S.C. Masters Advisory S.R.L., partener de formare C.R.F.C.A.P.L.B. în activitatea de formare a personalului din administraţia publică, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la seminarul de informare profesională organizat în perioada 20.10.2015.

Tags: 

Pagini

Subscribe to RSS - anunţuri